Univerzální platforma
Připojte zařízení – uložte data – analyzujte

Senzorické vstupy:

Parkovací senzory - puky, dráty, kamery

Datové výstupy:

Obsazenost parkovacích míst

Informační výstupy:

Aktuální obsazenost
Statistika obsazenosti dle denních hodin
Statistika obsazenosti dle dnů v týdnu
Korelace s dopravním vytížením v dané oblasti
Korelace s vlivy na kvalitu životního prostředí
Mapa parkovišť s vizualizací obsazenosti

Využití:

Monitoring obsazenosti, územní plánování, monitoring dopadu na životní prostředí

Přidaná hodnota (snížení nákladů):

Snížení nákladů na pohonné hmoty při hledání parkování (=> občan)
Urychlení zaparkování (=> občan)

Senzorické vstupy

Elektroměry, vodoměry, plynoměry

Datové výstupy

Spotřeba elektřiny, vody, plynu

Informační výstupy

Statistika spotřeby energií dle denních hodin
Statistika spotřeby energií dle dnů v týdnu
Celková statistika spotřeby
Detekce energetických úniků

Využití

Průběžný monitoring spotřeby energií; hledání míst, kde lze ušetřit; prevence nečekaných nákladů při úniku energií; plánování využití obnovitelných zdrojů; automatizace odečtů

Přidaná hodnota (snížení nákladů)

Snížení nákladů na technika, který provádí odečty (=> město)
Zamezení nechtěných nákladů při úniku energií (=> město)

Senzorické vstupy:

Enviro čidla - teplota, vlhkost, plyny, prach, radioaktivita, hluk, míra osvětlení
Hladinoměr - parametry řeky: průtok, hladina

Datové výstupy:

Teplota, vlhkost, koncentrace plynů v ovzduší, prach, radioaktivita, míra hluku, míra světla
Teplota, vlhkost, CO2 pro indoor
Hladina řeky, průtok

Informační výstupy:

Statistika teploty, vlhkosti, koncentrace plynů, prašnosti
Heatmapa teploty
Heatmapa koncentrace plynů
Heatmapa hlučnosti
Statistika hlučnosti dle denních hodin a jednotlivých dnů v týdnu
Heatmapa světelného smogu

Využití:

Monitoring kvality ovzduší, územní plánování vzhledem k dopadům na životní prostředí (např. kde je potřeba více zeleně, betonové džungle), korelace s vytížeností dopravy, korelace s průmyslovými objekty
Detekce jaderných katastrof
Predikce povodní

Přidaná hodnota (snížení nákladů):

Optimalizace plánování výstavby (=> město)
Přímé podklady pro zlepšení čistoty města (=> město / občan)
Podklady pro evakuaci (=> město / občan)

Senzorické vstupy:

Elektroměry, indikace svícení

Datové výstupy:

Spotřeba elektrické energie, doba svícení

Informační výstupy:

Statistika spotřeby energie
Statistika doby svícení
Poruchovost lamp - nespotřebovávají energii, nesvítí
Mapa lamp a jejich stav

Využití:

Monitoring, detekce poruch, predikce poruch (např. výkyvy napájení, celkové doba svícení se blíží životnosti lampy), plánování servisu – optimalizace nákladů

Přidaná hodnota (snížení nákladů):

Snížení nákladů na servis (=> město)
Rychlá možnost opravy (=> občan)

Senzorické vstupy:

Detektory zaplněnosti košů, GPS na svozových vozech

Datové výstupy:

Zaplněnost košů, GPS data ze svozových vozů

Informační výstupy:

Statistika využití košů
Heatmapa využití košů
Heatmapa využití svozových tras

Využití:

Monitoring zaplněnosti / přeplněnosti košů, měření efektivity svozu, ad-hoc plánování svozových tras dle aktuální potřeby - snížení nákladů

Přidaná hodnota (snížení nákladů):

Snížení nákladů na odvoz (=> město)
Zaručení prázdných košů, snížení znečištění města (=> občan)

Senzorické vstupy:

Radary, optické brány, kamery

Datové výstupy:

Průjezdy vozidel v jednotlivých směrech, typy vozidel, průměrná rychlost

Externí datové zdroje:

Stav vozovky v jednotlivých úsecích (empiricky)

Informační výstupy:

Statistiky průjezdů v denní hodiny
Statistiky průjezdů v jednotlivých dnech
Celkové statistiky průjezdů
Statistika typů vozidel
Statistika průměrných rychlostí
Heatmapa vytíženosti komunikací

Využití:

Monitoring dopravní vytíženosti, územní plánování, korelace dopadů na životní prostředí, hodnocení efektivity tzv. zelených vln.
Pokročilé: řízení semaforů pro snížení emisí v určitých oblastech a tudíž pro snížení dopadů na životní prostředí.

Přidaná hodnota (snížení nákladů):

Optimalizace plánování výstavby (=> město)
Snížení nákladů na pohonné hmoty a snížení zplodin při zelené vlně (=> občan)

Senzorické vstupy:

GPS na vozech, počítadlo nástupu cestujících

Datové výstupy:

GPS poloha vozů, počty cestujících

Informační výstupy:

Statistika využití linek
Statistika ujeté vzdálenosti
Heatmapa využití linek (dle nástupu cestujících)
Heatmapa průjezdů dopravními úseky
Statistika zpoždění

Využití:

Monitoring využití MHD, plánování tras, korelace s dopady na životní prostředí, optimalizace nákladů

Přidaná hodnota (snížení nákladů):

Snížení nákladů na provoz MHD (=> město)
Snazší přehled polohy MHD > snížení automobilové dopravy (=> občan)
Efektivnější trasy - lepší dostupnost MHD (=> občan)

Senzorické vstupy:

GPS na kolech a koloběžkách, stav parkovacích stanic

Datové výstupy:

GPS z kol a koloběžek, počty využití

Informační výstupy:

Mapa často využívaných tras
Statistika ujeté vzdálenosti

Využití:

Lepší plánování tras MHD, snížení spalovacích motorů ve městě

Přidaná hodnota (snížení nákladů):

Efektivnější trasy - lepší dostupnost MHD (=> občan)
Snížení automobilové dopravy (=> občan)

Senzorické vstupy:

Hlukové senzory, kamery, drony

Datové výstupy:

Hlasitost, obraz

Informační výstupy:

Heatmapa hlasitosti v ulicích
Záznamy z veřejného prostoru

Využití:

Detekce nadměrného hluku v určité oblasti
Detekce problematických míst ve městě
Prevence kriminality

Přidaná hodnota (snížení nákladů):

Plánované výjezdy městské policie (=> město)
Bezpečnost obyvatel (=> občan)

Senzorické vstupy:

Počítadla lidí ve frontě, v budově

Datové výstupy:

Počet lidí

Informační výstupy:

Statistiky vytížení úřadů, pošt, poboček atd.
Aktuální fronty na úřadech
Průměrná doba na jednotlivých přepážkách / odděleních

Využití:

Personální přeobsazení mezi odděleními pro zajištění lepšího chodu
Lepší plánování času pro občany

Přidaná hodnota (snížení nákladů):

Občan nečeká fronty, lépe si může zorganizovat čas (=> občan)

Chcete vědět více?

Rádi Vám vše detailně vysvětlíme a navrhneme optimální řešení pro Vás přímo na míru.