12. 6. 2019

Integrace Hexio IoT Platformy
do systému ABRA Gen

Týmu vývojářů z Hexia a ABRA Software se podařilo úspěšně integrovat Hexio IoT Platformu do systému ABRA Gen. Díky integraci mohou zákazníci využít systém ABRA Gen i pro dlouhodobé měření senzorických veličin a jejich vizualizaci.