Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. | Více informací | Přijmout

25. 4. 2018

Jihoczech – soutěž nejen pro startupy má své vítěze

V pátek 20.4.2018 se konalo finále prvního ročníku regionální veřejné soutěže o nejlepší podnikatelský záměr s názvem Jihoczech – soutěž nejen pro startupy. Garanci nad touto soutěží převzal Jihočeský kraj a soutěž vyhlásila akciová společnost Jč kraje Jihočeský vědeckotechnický park. Partneři projektu – Československá obchodní banka, a. s., Moore Stephens s.r.o., Jihočeská hospodářská komora, CzechInvest – regionální kancelář České Budějovice, Technologické centrum Písek s.r.o., Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s., Business for breakfast, Česká republika, s.r.o. a mediální partner Radio Kiss.

„Soutěž začala výzvou k přihlášení dobrých nápadů na podnikání směrovaná jak k začínajícím podnikatelům, tak k podnikatelům s podnikatelskou historií, kteří mají nápad na rozšíření svých stávajících aktivit o nový směr. Do soutěže bylo přihlášeno 38 nápadů“ říká koordinátorka soutěže Lenka Chrobočková.

V další fázi soutěže připravil Jihočeský vědeckotechnický park ve spolupráci s partnery projektu  pro všechny soutěžící sérii workshopů a individuálních konzultací s tématikou související se zahájením podnikání, sestavením kvalitního podnikatelského záměru, účetní a daňovou problematikou, marketingem, IT apod. „Každý ze soutěžících si mohl vybrat téma, které bylo pro jeho podnikání důležité a které posunulo jeho nápad směrem k podnikatelskému záměru a následnému překlopení podnikatelského záměru ve skutečné podnikání“ uvedl ředitel JVTP, a.s. František Mlčák.

Do finále postoupilo na základě hodnocení 10 nejlepších podnikatelských záměrů.

Finálového odpoledne se kromě soutěžících zúčastnili významní hosté z řad partnerů, sponzorů, investorů, ale i veřejnosti.

Jihočeský kraj, jakožto garanta soutěže, zastoupil první náměstek hejtmanky Jihočeského kraje Josef Knot. Na úvod celé soutěže přivítal všechny zúčastněné a uvedl: „ Vnímám tento pilotní ročník soutěže Jihoczech jako významný prvek pro rozvoj podnikání. Podchycení a podpora dobrých nápadů přispěje  k udržení mladé a podnikavé generace v  našem regionu“.

Poté dostali slovo soutěžící a jejich prezentace. Škála představených podnikatelských záměrů byla velmi široká a rozmanitá. Nejpočetnější zastoupení měly webové a mobilní aplikace, které představovaly různé služby pro různé cílové skupiny např. v cestovním ruchu cestovní kanceláře a průvodci, v oblasti umění kreativci a zájemci o mladé neotřelé umělce a jejich výtvory, v oblasti nakupování zjednodušení a úspora financí a času. Další projekty byly z oblasti sociálních služeb, řemeslné výroby, počítačových her a virtuální reality.

Tato rozmanitost vedla odbornou komisi složenou ze zástupců partnerů k udělení mimořádných cen  vždy s ohledem určitého přínosu daného projektu pro region korespondující s hlavní činností každého z partnerů. Mimořádné ceny udělila Jihočeská hospodářská komora, ČSOB, Business for breakfest a mimo partnery také společnost Forpsi v roli investora. Ze strany prvního náměstka hejtmanky JUDr. Knota byla převzata záštita a udělena zvláštní cena nad podnikatelským záměrem společnosti HYDROSERVIS-UNION pro s.r.o. směřující k  vytvoření  regionální energetické ochranné známky „JÍT ZELENOU CESTOU“.

Třetí místo získal podnikatelský záměr Zuzany Dvořákové Líškové  s názvem Zařízení pro denní pobyt mobilních osob trpících Alzheimrovou nemocí.

Druhé místo projekt Michaely Šimonové a Karla Šimka s názvem Guide Group.

První místo obsadil projekt Leoše Kubíčka z firmy BCF s názvem VIRTUAL LAB by Holistic management. Projekt řeší unikátní propojení psychologie a virtuální reality (VR) pro účely osobní transformace, zlepšení zdraví, práce se strachy a zlepšení výkonu v práci i sportu. Virtual lab je nový a unikátní projekt spadající do koncepce Holistic Management – garantované zlepšování výkonu firem, týmů a jednotlivců.

Autoři projektů na 1. – 3. místě získali kromě finanční odměny také bezplatný pronájem kanceláře resp. zasedací místnosti v JVTP, odborné poradenství, marketingovou kampaň v Radiu Kiss.

Na závěr JUDr. Knot vyzdvihl vítězný projekt: „Je to projekt, který prošel takřka jednomyslnou podporou hodnotitelů a má šanci nás reprezentovat nejen na jihočeském fóru, ale i na fóru mezinárodním,“  poté poděkoval organizátorům  a partnerům soutěže, přislíbil podporu Jihočeského kraje dalším ročníkům této soutěže tak, aby se stala významnou regionální akcí v rámci podpory začínajících podnikatelů.

Sdílet