Závěrečná konference k projektu Psychiatrické léčebny U Honzíčka

|Závěrečná konference k projektu Psychiatrické léčebny U Honzíčka

Závěrečná konference k projektu Psychiatrické léčebny U Honzíčka

Dne 13. dubna 2016 se v konferenčních prostorách Technologického centra Písek konala závěrečná konference k projektu financovaného z Norských fondů s názvem „Implementace systému ucelené rehabilitace Psychiatrické léčebny U Honzíčka“. Konference se účastnili nejen zástupci samotné Psychiatrické nemocnice Písek (dříve Psychiatrická léčebna U Honzíčka), zástupci občanského sdružení Fokus Písek, ale též zástupci odborné i laické veřejnosti. Celou konferenci zahájili statutární ředitel nemocnice MUDr. Petr Pumpr a majoritní investor Psychiatrické nemocnice Písek pan Jaromír Grégr. Na konferenci byla komplexně představena činnost Psychiatrické nemocnice Písek a prezentovány byly i samotné výsledky celého projektu. Konference se zúčastnili i zástupci Ministerstva financí PhDr. Adriana Lenkavská, MA a Mgr. Petr Sulženko.

IMG_20160413_102821

2016-10-14T13:42:43+00:00 14. dubna 2016|