Zahájení projektu Mezinárodní Big Data centrum Východní Bavorsko – Jižní Čechy

|Zahájení projektu Mezinárodní Big Data centrum Východní Bavorsko – Jižní Čechy

Zahájení projektu Mezinárodní Big Data centrum Východní Bavorsko – Jižní Čechy

Od 1. července 2016 byl zahájen přeshraniční projekt s názvem BDZOS – Mezinárodní Big Data centrum Východní Bavorsko – Jižní Čechy; číslo: 28, na kterém spolupracují Technologické centrum Písek, Vysoká škola technická Deggendorf, Jihočeská hospodářská komora a Hospodářská komora Dolního Bavorska v Pasově. Projekt je realizován v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020.

Hlavním cílem projektu je vybudování regionálních Big Data center (v Bavorsku a v Jižních Čechách), která zapojí malé a střední podniky v obou regionech do výzkumu a inovací v oblasti Big Data a ve spolupráci s nimi vyvine spolehlivé příklady aplikací, které budou vytvořeny v návaznosti na rychle se rozvíjejícím trhem.

Tyto aplikace pomohou firmám ke správnému a účelovému využívání jejich dat, kterých každý den generují tisíce, ale neumí nebo nevědí, jak s nimi dále pracovat, aby jim přinášela užitek v jejich podnikání.

Projektový tým se skládá z mnoha odborníků ze zmiňovaných institucí, kteří se zabývají ukládáním, sdílením a zpracováním velkého objemu dat. Tito odborníci budou schopni zaměstnance firem školit, co vlastně znamená magické slovní spojení Big Data a jakou to pro firmu má přidanou hodnotu v návaznosti na její hodnotový řetězec.

V rámci projektu budou vytvořeny webové stránky, na kterých se mohou všichni dozvědět bližší informace o samotné realizace, výstupech projektu a v neposlední řadě o možnostech zapojení MSP do realizace a pilotního ověření.

Ziel ETZ-EU+Hinweis_DinA4 Ziel ETZ-EU+Hinweis_DinA4

2016-10-14T13:42:40+00:00 9. srpna 2016|