Workshop na téma možnosti senzorické sítě

|Workshop na téma možnosti senzorické sítě

Workshop na téma možnosti senzorické sítě

V pondělí 23. listopadu se ve velkém konferenčním sále Technologického centra Písek uskutečnil workshop k tématu přínosů senzorické sítě spjaté s obnovou veřejného osvětlení, především zaměřený na využití v dopravě, životním prostředí a u záchranných složek.

Setkání se zúčastnili zástupci města Písek, záchranných složek, městských služeb, technologičtí partneři, ale také akademická sféra, konkrétně zástupci ČVUT, ZČU a UCEEB.

Mezi významná témata v oblasti dopravy workshop zařadil využití dat ze senzorické sítě, která by přinesla zkvalitnění řízení dopravy, přednostní průjezd pro záchranné složky či podklady pro efektivnější plánování investic do obnovy komunikací. Dalším námětem bylo parkování, které občané dle průzkumu považují za jedno z nejdůležitějších témat. Došlo i na diskuzi kolem městské hromadné dopravy, kde by senzory dokázaly přinést reálný obraz využití této služby.

V oblasti životního prostředí se účastníci workshopu zaměřili na řízení energetické náročnosti budov nebo na mapu hluku v jednotlivých lokalitách Písku. S tím spojená čidla senzorické sítě by také shromažďovala údaje o dalších různých druzích znečištění (výsledky tohoto měření by mohly dát signál záchranným složkám o krizové situaci) a také o hustotě návštěvnosti, což povede, například, k efektivnějšímu určování nájmů nebytových prostor.

V neposlední řadě byla také zmíněna důležitá informace o přístupnosti defibrilátorů. Některá místa v Písku jsou vybavena veřejným automatickým defibrilátorem a senzorická síť bude schopna podle hustoty návštěvnosti spočítat, kam umístit další.

Workshop byl přínosný pro všechny strany a došlo k projednání mnoha témat, která jsou pro občany Písku velmi důležitá. Opatření, která byla prodiskutována, povedou ke zlepšení kvality života ve městě.

DSCN0722-500x375

2016-10-14T13:42:46+00:00 23. listopadu 2015|