Vědeckotechnický park (VTP)

|Vědeckotechnický park (VTP)

Vědeckotechnický park (VTP)

V rámci projektu Technologické centrum Písek – rozšíření byl vybudován Vědeckotechnický park (VTP) k zajištění partnerství mezi akademickou sférou, vědou, výzkumem a vývojem a podnikovou sférou za účelem podpory inovací a konkurenceschopnosti firem v Jihočeském kraji.

  • Jedná se o subjekt orientovaný do oblasti vědy, technologie, inovačního podnikání a odborného vzdělávání, který funguje v úzké spolupráci s vysokými školami, vědeckými pracovišti a výzkumnými ústavy, přičemž má dvě základní funkce – inovační a inkubační.
  • V rámci projektu byla nově vybudovaná plocha pro účely vědeckotechnického parku – 1.263 m2

Hlavním cílem Vědeckotechnického parku je zajistit konkurence schopnost podniků v jižních Čechách, zajišťovat transfer technologií, podílet se na uskutečňování hospodářského programu rozvoje regionu, využívat výzkumného a vývojového potenciálu a mnoho dalších.

 

 vtp-park

logo-oppi

2016-10-14T13:42:52+00:00 12. března 2015|