V TCP proběhla lékařská konference

|V TCP proběhla lékařská konference

V TCP proběhla lékařská konference

V pondělí 22. 6. 2015 proběhla ve velkém konferenčním sálu v budově Technologického centra Písek úvodní konference projektu Implementace

systému ucelené rehabilitace Psychiatrické léčebny u Honzíčka, reg. číslo NF-CZ11-OV-2-034-2015, který je podpořen grantem z Norska.

lekarska_konference

Konference se zúčastnili návštěvníci z řad odborné i laické veřejnosti a celá konference měla u obou skupin návštěvníků velice pozitivní ohlas. „Konference informuje o našem projektu realizovaném díky financování z Norských fondů a je také vzdělávací akcí pro lékaře a veřejnost. Pomocí tohoto druhu akcí bychom rádi přispěli k osvětě psychiatrické péče“ komentuje akci MUDr. Eva Kadlecová, CSc., primářka Psychiatrické nemocnice Písek.

Součástí programu bylo představení projektu zaměřeného na implementaci systému ucelené rehabilitace. Po úvodu paní primářky následovaly přednášky s názvy Bolest a psychiatrie, Deprese a úzkost pacientů s kardiologickým onemocněním, Psychologická podpora pacientů, Otevření a posílení vnitřních zdrojů, Životní příběh pacienta v kontextu psychoterapie. V odpolední pauze proběhla také prohlídka nové budovy Psychiatrické nemocnice Písek.

Více informací o službách a dalších aktivitách Psychiatrické nemocnice Písek najdete na internetových stránkách www.pnpisek.cz.

2016-10-14T13:42:48+00:00 25. června 2015|