Úspěšné ukončení projektu Partnerství pro ICT – Písek

|Úspěšné ukončení projektu Partnerství pro ICT – Písek

Úspěšné ukončení projektu Partnerství pro ICT – Písek

K poslednímu říjnu 2014 byl úspěšně ukončen tříletý projekt s názvem Partnerství pro ICT – Písek, reg. č. CZ.1.07/3.2.08/02.0034, který byl realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání a konkurenceschopnost. Celkem se v rámci projektu podařilo vytvořit 16 vzdělávacích modulů, které jsou tematicky rozděleny do 3 programů: Odborný růst, Profesní růst a Podpora řízení lidských zdrojů. Díky projektu tak vznikly nové metodiky popisující, jak vyučovat výše zmíněná témata. Tyto metodiky se uplatní i při dalších školeních, která se v budoucnu uskuteční.

Během pilotního ověření projektu Partnerství pro ICT se uskutečnila řada zajímavých školení, ať už z oblasti vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích, nebo z oblasti rozvoje tzv. měkkých dovedností (komunikační a prezentační dovednosti) a human resources. Tato školení se konala převážně v Písku a Českých Budějovicích. Zdarma se školení mohla účastnit každá dospělá osoba se zájmem o danou problematiku. Za celou dobu projektu bylo takových zájemců přes 350.

Na podporu rozšíření povědomí o jednotlivých kurzech byl vytvořen webový portál www.eduport.cz, který bude fungovat i nadále a v budoucnosti zájemcům umožní se aktivně hlásit na vypsané kurzy. Proto nyní doporučujeme stránky sledovat, v nejbližší době se na nich objeví informace o plánovaných termínech kurzů v roce 2015.

2015-01-09T14:20:56+00:00 9. ledna 2015|