TCP navštívili představitelé Turecka

|TCP navštívili představitelé Turecka

TCP navštívili představitelé Turecka

Ve čtvrtek 12. listopadu 2015 navštívila Písek turecká vládní delegace a to v rámci své několikadenní studijní cesty po České republice. Jedním z hlavních cílů této studijní cesty bylo poznat český systém práce s veřejnými rozpočty, strategiemi a realizací programů a projektů.

Jedna ze zastávek tureckých představitelů byla i v Technologickém centru Písek. V TCP byli seznámeni s kompletním projektem vzniku technologického parku a s důležitým konceptem nového projektu Smart City Písek. Kromě TCP zavítali také na píseckou radnici a na další významná místa Písku.

turecko2-500x375

2016-10-14T13:42:46+00:00 19. listopadu 2015|