CityCloud

Nabízíme otevřené řešení pro svobodný rozvoj moderních služeb eGovernmentu
Technologické centrum Písek vyvinulo, provozuje a nabízí cloudovou platformu, která zásadním způsobem podporuje proces digitalizace ve státní správě a samosprávě. Platforma CityCloud je ideální pro integraci a automatizaci ICT infrastruktur a plně respektuje české legislativnímu prostředí.

Cloud
SmartCity
GDPR
eGovernment
Financování