Loading...
Smart City 2016-11-23T10:00:14+00:00

Koncept Smart City

Koncept chytrého města se snaží stimulovat investice do inovací ve městech, tak aby výsledek primárně přispěl ke zvýšení kvality života městských obyvatel, zvýšil efektivitu a konkurenceschopnost lokálních ekonomik a zajistil udržitelnost jednotlivých měst. V současné době jsou však městské infrastruktury značně izolované a jejich využití pro budování myšlenky Smart City je téměř nemožné. V rámci Smart City aktivit je nutné stávající stav transformovat na vysoce integrované systémy, které umožní výše uvedených cílů dosáhnout. Technologické centrum Písek přináší do konceptu Smart City komplexní IT infrastrukturu, která je pro integrace inteligentních technologií naprosto klíčová, představuje vysoce výkonné prostředí pro ukládání dat generovaných z jednotlivých implementací ve městě a díky otevřenosti řešení zároveň dochází k vytváření nového trhu na úrovni celého regionu.

SMART CITY PÍSEK

Koncept Smart City Písek se snaží budovat prostředí pro rozvoj inteligentních technologií přímo ve městě Písku s cílem udělat město Písek chytřejším a zlepšit kvalitu života jeho obyvatel.

CZECH SMART CITY CLUSTER

Unikátní iniciativa, u jejíhož zrodu TCP stálo, si klade za cíl budovat chytrá města, kde bude zajištěna vysoká kvalita života pro všechny obyvatele v souladu s pravidly trvale udržitelného rozvoje.

Chcete se dozvědět o konceptu chytrého města více?

Neváhejte nás kontaktovat

Kontakt