Smart City Písek

|Smart City Písek

Smart City Písek

V pátek 12. září 2014 se v Technologickém centru Písek konala zahajovací schůzka projektu Smart City Písek a to za účasti klíčových partnerů jak z řad akademické půdy, tak rovněž z podnikatelského prostředí a samozřejmě za přítomnosti zástupců města Písek.

Sestava účastníků schůzky byla následující:

  •  ČVUT – Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek (děkan Fakulty dopravní)
  •  IBM ČR – Dipl. Ing. Petr Havlík (jednatel)
  •  Innovation Centre of Excellence – Ing. Jiří Šnajdar (jednatel)
  •  Schneider Electric ČZ – Ing. Jaroslav Žlábek (generální ředitel)
  •  Město Písek – JUDr. Josef Knot (místostarosta)
  •  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Mgr. Růžena Štemberková (vedoucí Kanceláře transferu technologií JU)
  •  Technologické centrum Písek – Jaromír Grégr (jednatel)

Na zahajovací schůzce se všichni vzájemně představili a následně prezentovali svoje vize a zájmy, týkající se tohoto velice důležitého projektu. Dále byly ustanoveny čtyři základní oblasti, které budou v rámci projektu Smart City Písek rozvíjeny a diskutovány.

Cílem Technologického centra Písek je v blízké budoucnosti tyto čtyři oblasti implementovat do každodenního chodu města Písek tak, aby byla naplněna základní idea projektu Smart City, tedy chytrého města. Všichni věříme, že se město Písek stane jakýmsi pilotním projektem v rámci Smart City obecně tak, aby se stal prvním v ČR, kde se tento projekt podařilo implementovat v mnohem širších a vzájemně provázaných oblastech. Město Písek by pak následně mělo být prezentováno jako ukázkový případ pro další města v ČR.

2014-10-02T13:09:08+00:00 2. října 2014|