Smart City Písek posune město do budoucnosti

|Smart City Písek posune město do budoucnosti

Smart City Písek posune město do budoucnosti

Smart City Písek posune město do budoucnosti

FAQ nejen pro Svobodné

V posledních dnech se na iniciativu Smart City Písek sesypala lavina kritických názorů. Dlouho jsem nevěděl kde začít, jak obhájit práci, které se věnují dnes už desítky lidí a jak osvětlit, že nejsme gauneři usilující o rozkradení evropských fondů a fízlování slušných lidí.  Bohužel, Svobodní si z projektu, který může výrazně zlepšit kvalitu života nás všech, kteří žijeme v Písku, udělali politické téma a s realitou si hlavu příliš nelámou. Dovolte, abych vaše obavy rozptýlil a neváhejte mě kontaktovat s dotazy pro další detaily ke Smart City Písek. SmartCity přináší dohled “Velkého bratra,” o nás občanech Písku bude vědět skoro vše. Něž vysvětlím skutečný stav, chtěl bych připomenout, že v akčních seriálech a hollywoodských filmech jsou věci výrazně zjednodušeny. Jakákoli technologie instalovaná ve městě na sebe musí umět vydělat. Komu přinese peníze rozpoznávání značek nebo dokonce systém pro rozpoznávání osob podle stylu chůze? Mají tito kritici vůbec ponětí o tom, kolik stojí nasazení podobných systémů v praxi? Stačí si vyhledat objemy investic do mýtných bran a bude všem jasné, že asi nikdo neutratí polovinu městského rozpočtu za to, aby se podíval, kam chodí občan do hospody.  Ale teď trochu vážněji. Podobné systémy nejsou jen o kamerách, ale především o velmi specifických softwarech a složité analýze dat. Tato data navíc nikoho nikam zásadně neposunou a přináší nepředstavitelné obstrukce ze strany úřadů pro správu osobních dat. To je hlavním důvodem, proč senzory shromažďují jen anonymní data a proč se předkladatelé projektů osobním datům jistě rádi vyhnou. TCP bude mít jako soukromá společnost neomezenou moc nad námi všemi a našimi daty Technologie, o kterých zde mluvíme, vyžadují pro svůj chod moderní prostředí, které město Písek při vší snaze není schopno nabídnout, ani provozovat. Technologické centrum Písek (TCP) se zaměřilo na IT právě proto, že podobné kapacity v jižních Čechách chybí. To, že je dnes umíme nabídnout, bylo jedním z hnacích motorů myšlenky Smart City Písek. Technologická připravenost je jedním z hlavních důvodů, proč není pro ostatní okresní města tak jednoduché realizovat podobné vize, byť o ně mají zájem. Dlouhodobá spolupráce TCP s vysokými školami byla základem i pro spolupráci s Fakultou dopravní Českého vysokého učení technického v Praze, která hraje v projektu Smart City Písek zásadní roli. Pokud se bude dařit Smart City Písek realizovat, bude tento projekt významně přesahovat možnosti a ambice iniciátorů, včetně TCP a to i technologicky. S plnou vážností si to uvědomujeme a věnujeme maximální úsilí tomu, abychom vybudovali silné sdružení firem, institucí i jednotlivců, které pomůže realizovat předložené strategie. Už dnes pracuje na technologiích Smart City Písek mnoho doktorandů, řada odborníků z komerčních společností a snažíme se zapojit několik univerzitních týmů. Budeme všechny ty školy, firmy a jednotlivé lidi podezírat z toho, že jim jde o zneužívání dat nebo kontrolu našeho města nebo dokonce o zájem sledovat s kým a kdy chodí kdo spát? Copak to nezní zcela absurdně? Jsem přesvědčen, že cílem všech, kteří Smart City Písek připravují i většiny budoucích předkladatelů projektů, bude snaha vyvinout funkční systémy pro chytré řízení měst či aplikace, za které budou uživatelé ochotni zaplatit nějakou tu mikro platbu nebo které prostě jen ušetří náklady. Je to nový trh, nové příležitosti jak uspět třeba i v evropské konkurenci a jak vytvořit moderní a zajímavé služby. Město Písek se zdá být velmi dobře připraveno na to, aby vytvořilo ideální podmínky, ve kterých mohou tyto nové aplikace vznikat a získávat první referenční uživatele. Je to dobrá příležitost posunout město do nové doby, a když budeme šikovní, tak i vytvořit zajímavá pracovní místa s vyšší přidanou hodnotou mimo průmyslovou zónu. Bude to průšvih a příští zastupitelstvo bude vracet dotace Město by si v tomto směru zasloužilo více důvěry. V posledních deseti letech se městu podařilo čerpat stovky milionů z evropských fondů, a pokud se nepletu, tak doposud žádné zastupitelstvo dotace nevracelo. Strašení tohoto typu mi proto přijde bezpředmětné. Nezpochybňuji fakt, že k tomu může dojít, jen bych rád připomenul, že si v těchto věcech město Písek počínalo příkladně a věřím, že tomu bude i nadále. Euro strašákům bych doporučil projít se po ulicích, mostech, cyklostezkách, nábřeží nebo si zajít relaxovat do sladovny (atd.) třeba je tyto příklady evropských projektů trochu uklidní. Jen velmi těžko se hledají výhody pro občany Záleží na tom, kde je hledáte. Ve strategickém záměru, budou pochopitelně velmi obecné. Jeho úkolem totiž není definovat konkrétní realizace. V konkrétních projektech bude přínos pro občany jasně čitelný. Je třeba počítat s tím, že budou z počátku projekty zaměřeny na rozvoj infrastruktury, na které bude možné v budoucnu stavět. Tady jsou konkrétní přínosy pro občana špatně čitelné, ale to neznamená, že nejsou. Jako příklad mohu použít sběr dat o hustotě dopravy. Tato data ukazují například intenzitu využívání komunikací, což je velmi přínosné při plánování investic do oprav komunikací. Nebo lze sledovat využitelnost městské dopravy, která město Písek stojí desítky milionů korun ročně. Aplikace v infrastruktuře jsou pro občana takřka neviditelné, ale pomohou ušetřit velké částky peněz, které se mohou v rozpočtu města využít způsobem, který občané pocítí. Informace o parkovacích místech spolu s informacemi o intenzitě dopravy mohou být využity nejen k navádění řidičů k volnému parkovacímu místu, ale také k efektivnímu rozhodnutí, kde budovat nová parkovací místa a kolik. Chytrá rozhodnutí opřená o fakta šetří značné prostředky. Jsem přesvědčen, že chytré řízení města bude mít dopady na všechny, kdo v těchto městech žijí. Pak bude jistě řada projektů, u kterých bude přínos pro občana jasně čitelný od samého počátku. Zastupitelé porušují zákon o veřejných zakázkách a do projektu přednostně vybrali dva realizátory TCP a Schneider Electric Nechci se opakovat, ale schválením Modrožluté knihy nikdo nevybral žádné realizátory. Jednotlivé projekty se teprve budou předkládat. Nikdo nebude jejich realizátory vybírat, realizovat budou ti, kteří s projektem přijdou. Pokud jde o dodavatele do těchto projektů, ti jsou v případě soukromých investic věcí předkladatele a v případě veřejných zakázek věcí výběrového řízení dle ZVZ. To nelze nijak obejít. Firmy, které budou projekt realizovat, jsou předem vybrané Nejsou. Projekty do Smart City Písek bude moci předložit kdokoli, kdo dokáže vygenerovat skutečné téma, zpracovat jej, najít pro něj financování a realizovat. Smart City Písek určuje jen směry, kterými chceme jít a základní pravidla pro přípravu projektů. Kdo bude projekty realizovat, bude záviset čistě na předkladateli. Projekty budou financovány z evropských dotací Způsoby financování mohou být velmi různorodé. Od 100% financování soukromým investorem, přes financování úvěrem, až po plánovanou investici z městského rozpočtu. Evropské dotační tituly jsou možností, jak konkrétní projekty kofinancovat a nemusí automaticky znamenat závazky města. O evropskou dotaci může žádat kdokoli jak soukromá společnost, tak město. Pokud se město v budoucnu rozhodne investovat do některého z projektů nebo být žadatelem dotace, musí takové rozhodnutí učinit orgány města, takže se o takových závazcích teprve bude jednat. Jen připomínám, že v Modrožluté knize se město k žádnému projektu nezavazuje. Smart City je projekt popsaný v Modrožluté knize Tato obava vychází z nepochopení celého konceptu. Modrožlutá kniha je pouze strategickým dokumentem. Jejím smyslem je stanovit vizi chytrého města a vytyčit základní směry, kterými se město Písek chce v rámci Smart City ubírat. Tyto směry pak budou naplňovat jednotlivé projekty, kterých bude celá řada. V Modrožluté knize jsou uvedeny jen příklady, pro lepší představu, ale realita bude záležet na předkladatelích. Schválení strategického plánu přináší závazky investic a provozních nákladů s výhledem na desetiletí Nepřináší. Doposud schválené dokumenty neznamenají pro město žádné závazky a budoucí projekty, kterých se město v budoucnu rozhodne účastnit, budou předmětem samostatných projednávání. Závěr Tato iniciativa stojí na samém začátku. Jsme ve fázi, kdy se stanovuje základní strategii a pravidla pro další práci. Čeká nás spuštění projektového portálu a sociálních sítí, kde bude probíhat jistě živá diskuse, a začínají se objevovat obrysy prvních konkrétních projektů. Projekt SmartCity Písek je projekt dlouhodobý, na desítky let. Změny, o které se snaží, jsou často strukturální a systémové, což vyžaduje určitou míru představivosti, vůle a trpělivosti. Pokud vám tyto vlastnosti chybí, nevadí. Jen bych apeloval, abyste se kritici více ptali a zajímali o aktuální stav projektu dříve, než začnou šířit negativní myšlení. Je to myslím skromné přání, ale velmi tím pomohou všem, kteří se dnes snaží o to, aby byl Písek „Chytré Město“.   Radovan Polanský Výkonný ředitel Technologického centra Písek a člen Organizačního výboru Smart City Písek.

2016-03-10T20:12:43+00:00 15. července 2015|