Smart Cities symposium

|Smart Cities symposium

Smart Cities symposium

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní pořádá ve dnech 24. – 25. června 2015 konferenci s názvem Smart Cities Symposium Prague 2015. Technologické centrum Písek (TCP) bude na této akci prezentovat projekt Smart City Písek.

Smart Cities Symposium Prague 2015 (SCSP2015) bude především prostorem pro výměnu nápadů a osvědčených postupů v oblasti smart cities, tedy inteligentních měst. Mezi hlavní témata budou patřit inteligentní sítě, které zahrnují smart grids, datová centra, telekomunikaci a další. Řešit se bude také celkový systémový přístup k problematice inteligentních měst.

Více informací k celé konferenci najdete na internetových stránkách ČVUT zde

smart city konference_obrázek

2016-10-14T13:42:50+00:00 19. května 2015|