Smart Cities Symposium Prague 2015

|Smart Cities Symposium Prague 2015

Smart Cities Symposium Prague 2015

Smart Cities Symposium Prague 2015

České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní uspořádalo ve dnech 24. – 25. června 2015 konferenci na téma Smart Cities Symposium Prague 2015.

smart_cities_prague

Smart Cities Symposium Prague 2015 (SCSP2015) se zaměřil na výměnu nápadů a osvědčených postupů v oblasti smart cities, tedy inteligentních měst. Mezi hlavní témata patřily především inteligentní sítě, které zahrnují smart grids, datová centra, telekomunikaci a další. Program se věnoval také celkovému systémovému přístupu k problematice inteligentních měst. Součástí akce byl také křest nové dobíjecí stanice a ukázka různých elektro vozidel. Více informací k celé konferenci najdete na internetových stránkách ČVUT.

Technologické centrum Písek (TCP) na této akci odprezentovalo koncepci projektu Smart City Písek. Celou prezentaci najdete na odkazu zde.

2016-10-14T13:42:47+00:00 29. června 2015|