Schválení projektu TCP z programu podpory výzkumu a vývoje TRIO

|Schválení projektu TCP z programu podpory výzkumu a vývoje TRIO

Schválení projektu TCP z programu podpory výzkumu a vývoje TRIO

Dne 31. července 2016 nám byla schválena realizace projektu „Integrace dat z Internet of Things senzorických platforem do GIS systémů v rámci SmartCity e-services“, který budeme realizovat s Výzkumným ústavem geografickým, topografickým a kartografickým.

Cílem projektu je vytvoření infrastrukturální cloud platformy pro efektivní monitoring a management jednotlivých IoT zařízení, vytvoření datového modelu a architektury pro řízený přenos velkého objemu dat z mikroelektronických zařízení a vývoj otevřeného geografického informačního systému (SCGIS) zajišťujícího provoz mapových serverů pro interpretaci dat z těchto zařízení.

Platforma bude schopna integrovat a interpretovat data z mikropočítačových, senzorických a IoT platforem, SmartCity aplikací, napojených GIS systémů a externích datových zdrojů. Součástí projektu bude také realizace webové a mobilní aplikace zajišťující vizualizaci dat v mapovém podkladu a umožňující interakci uživatelů prostřednictvím mobilních technologií.

2016-10-14T13:42:40+00:00 12. srpna 2016|