Přijďte se seznámit s Vysokou školou logistiky – Den otevřených dveří v Technologickém centru Písek již tuto sobotu 30. dubna!

|Přijďte se seznámit s Vysokou školou logistiky – Den otevřených dveří v Technologickém centru Písek již tuto sobotu 30. dubna!

Přijďte se seznámit s Vysokou školou logistiky – Den otevřených dveří v Technologickém centru Písek již tuto sobotu 30. dubna!

 

Je pro nás velkou ctí, že Vysoká škola logistiky již v říjnu 2016 otevře své nové edukační centrum v Technologickém centru Písek (TCP) a přijme své studenty do prvního ročníku studia bakalářského oboru Dopravní logistika.

Dnes, 25. dubna 2016, byla na písecké radnici podepsána smlouva mezi Vysokou školou logistiky o.p.s. se sídlem v Přerově, kterou zastupoval její ředitel pan Mgr. Josef Kulíšek, a Technologickým centrem Písek s.r.o. v zastoupení pana jednatele Davida Vostarka. Smlouva se týká vzniku nového edukačního centra této vysoké školy v prostorách TCP – budově bývalých Žižkových kasáren na Pražském předměstí. Slavnostního aktu se zúčastnil pan místostarosta JUDr. Josef Knot, který tak demonstroval zájem města o rozvoj píseckého školství a zasídlení další vysoké školy ve městě.

ps_2Zároveň byly podepsány i smlouvy o spolupráci mezi Vysokou školou logistiky o.p.s. a Technologickým centrem Písek a společností EDU-PRO Consulting, která vznik nového edukačního centra koordinuje. Statutární ředitelka společnosti paní Ing. Veronika Chodlová a rektor vysoké školy pan JUDr. Ivan Barančík, Ph.D. vyjádřili radost nad tím, že dlouhodobý záměr obou subjektů propojovat akademickou a komerční sféru dospěl do fáze úspěšné realizace.  

Posláním Technologického centra Písek je podporovat inovaci, ekonomický a technologický rozvoj regionu. Jednou z hlavních aktivit je propojování akademické a komerční sféry a spolupráce se vzdělávacími institucemi. TCP úzce spolupracuje se základními a středními školami v regionu – na projektech, školením pedagogů, založením Centra praktické výuky apod. Bohatá je i spolupráce s vysokými školami v České republice i zahraničí (Bavorsko, Rakousko, Polsko, Slovensko, aj.).

Vysoká škola logistiky je neuniverzitní soukromá vysoká škola, která jako jediná v České republice nabízí bakalářské vzdělávání ve studijním programu Logistika akreditovaným pod skupinou technické vědy. Vysoká škola logistiky o.p.s. má akreditované i navazující inženýrské studium v programu Logistika se studiem v Praze, jehož úspěšní absolventi mohou pokračovat v doktorském studijním programu Logistika na spolupracující Fakultě dopravy ČVUT Praha.

Výuka v Písku bude realizována kombinovanou formou. Technologické centrum Písek s.r.o. pronajme vysoké škole učebny s moderním vybavením a příjemným zázemím pro studenty i přednášející. První ročník s třiceti až čtyřiceti studenty oboru Dopravní logistika bude zahájen v říjnu 2016.

Město Písek vyjádřilo této aktivitě svou podporu.  „Ve městě a jeho blízkém okolí má sídlo několik významných firem, kde předpokládáme, že se uplatní absolventi studijního programu Dopravní logistika a se kterými chce vysoká škola spolupracovat při výuce tak, aby se do teoretické části výuky dostaly praktické poznatky a zkušenosti. Navíc bychom rádi s vysokou školou společně rozvíjeli koncept Smart City Písek, ve kterém je doprava jedním ze základních pilířů,“ říká místostarosta JUDr. Josef Knot. (TOP09)

Více informací o studiu naleznete přímo na stránkách školy www.vslg.cz a osobně se můžete s detaily seznámit v sobotu 30. dubna v prostorách TCP (Vladislavova 250, Písek). Další den otevřených dveří VŠLG i Technologického centra Písek je naplánován na sobotu 4. června 2016.

2016-10-14T13:42:43+00:00 25. dubna 2016|