scienceZOOM2 popularizace VaV

|scienceZOOM2 popularizace VaV
scienceZOOM2 popularizace VaV 2016-10-14T13:43:02+00:00

Project Description

Projekt scienceZoom2 popularizace VaV (CZ.1.07/2.3.00/45.0002) je zaměřen na systematizaci, profesionalizaci a realizaci vybraných aktivit směřujících k popularizaci vědy a výzkumu přírodovědeckých a technických oborů a jeho výsledků pro společnost a to interaktivní, zajímavou a srozumitelnou formou.

Partneři projektu

Žadatel/Příjemce:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Partneři:

  • Technologické centrum Písek s.r.o.
  • Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
  • Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

Cílové skupiny

1) Akademičtí a ostatní pracovníci VŠ

2) Odborní pracovníci výzkumných a vývojových institucí

3) Studenti vysokých škol

4) Zájemci o vědecko-výzkumnou práci

5) Pedagogičtí pracovníci základních a středních škol

Harmonogram projektu

Zahájení projektu: 1. 3. 2014

Ukončení projektu: 30. 6. 2015

esf-eu-msmt-op

 

Technologické centrum Písek a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích připravují sérii setkání vědců a informatiků v rámci projektu ScienceZOOM2, který má v jihočeském regionu popularizovat vědu a výzkum. První kulaté stoly se budou konat na půdě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Branišovská 1160/31 .

ScienceZOOM2 je rozsáhlý projekt, do kterého je zapojena většina fakult Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a řada dalších partnerů, jako jsou právě Technologické centrum Písek s.r.o., Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8, Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín , Základní škola a Mateřská škola, Dubné a Základní škola, Matice Školské 3, České Budějovice.

S Technologickým centrem v Písku je v rámci projektu rozvíjeno především téma bioinformatiky, které zdánlivě velmi rozdílné světy technologií a biologie spojuje v obor, jehož popularita ve světě stále roste. Cílem spolupráce je podpořit zájem o vědu a výzkum zajímavou a interaktivní formou a popularizovat jeho výstupy pro společnost. V rámci projektu proběhne několik setkání akademiků a zástupců technologických firem u kulatých stolů, kde se povede diskuse o možnostech využití moderních technologií a inovativních služeb pro potřeby výzkumu. Účastníci budou diskutovat o stávajících potřebách výzkumných týmů a seznámí se s novinkami v oblasti informačních technologií a novými možnostmi jejich využití. Součástí projektu je také spolupráce Technologického centra Písek na praktické výuce studentů Jihočeské univerzity v ČB nebo společná popularizace oboru informatiky na středních průmyslových školách.

Technologické centrum Písek tak rozšiřuje okruh akademických partnerů o nejvýznamnější vzdělávací organizaci v jižních Čechách. “Spolupráce s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích si velmi vážíme. Podařilo se nám nalézt společné téma v bioinformatice, kde jsme plnohodnotným partnerem a můžeme jej dále rozvíjet,” říká výkonný ředitel TCP Radovan Polanský, které připravilo speciální nabídku cloud služeb pro potřeby jihočeských výzkumníků, právě na základě společné diskuse.

Technologické centrum Písek se dlouhodobě věnuje problematice privátních cloud řešení, postavených na otevřených technologiích. To vyhovuje řadě výzkumných týmů, které pro své výpočty často využívají otevřené linux prostředí a potřebují velký výpočetní výkon, který jsou schopni v Písku nabídnout. Výstupy společných akttivit projektu ScienceZOOM2 budou prezentovány na společném slavnostním setkání akademiků a informatiků v příštím roce.