Rozšíření datového centra TCP

Home|Rozšíření datového centra TCP
Rozšíření datového centra TCP 2017-04-05T14:02:29+00:00

Project Description

Cílem projektu je rozšířit výkon datového centra (DC) v Technologickém centru Písek (TCP). Důvodem pro realizaci projektu je snaha o rozšíření portfolia poskytovaných produktů DC především směrem k malým a středním podnikům v regionu, ale i mimo něj. V posledních letech se prudce zvyšuje konkurence na trhu služeb datových center a je nutné na tento vývoj reagovat. Nyní se v Jihočeském kraji nachází čtyři konkurenční datová centra (konkrétně Forpsi Datacentrum CZ1 Ktiš, Datacentrum WEDOS Hluboká nad Vltavou, Datové centrum Host-telecom.com v Českých Budějovicích a ve Veselí nad Lužnicí), která poskytují podobné služby, jako DC TCP, avšak zároveň poskytují v současné době vysoce poptávanou Službu dedikovaných serverů, kterou DC TCP ve svém portfoliu služeb nemá.

Důvodem realizace projektu je zvýšení stávajícího výkonu DC TCP, a to zejména směrem k možnosti nabízet nový produkt dedikovaných serverů, který je zákazníky poptáván, ale také k zajištění vyšší míry efektivity provozu datového centra. DC TCP se díky realizaci projektu vyrovná nejmodernějším datovým centrům v České republice, ale i v zahraničí. Konkrétní důvody realizace projektu jsou následující:

  1. Zavedení nových produktů s cílem vyrovnání se konkurenci v úrovni a rozsahu poskytovaných služeb,
  2. Rozšíření stávajícího výkonu pro společné výzkumné, vývojové a inovační projekty TCP a jeho partnerů (především akademických, výzkumných a vývojových, technologických a dalších),
  3. Zlepšení efektivity provozu datového centra,
  4. Schopnost nabídnout služby DC širšímu portfoliu zákazníků a tím podporovat implementaci moderních řešení v rámci malých a středních podniků,
  5. Schopnost poskytnout konečným zákazníkům (zejména MSP) IT služby, které jim dokáží reálně uspořit náklady (lidské, časové a další),
  6. Snaha o uspokojená zájmu zákazníků po produktech DC,
  7. Podpora všeobecného rozvoje DC TCP a možnost vybudování infrastruktury pro další rozvoj a zlepšování služeb DC TCP.

Projekt je zaměřen zejména na rozšíření výkonu systému chlazení a napájení a pořízení nové serverové infrastruktury. Veškerá pořízená infrastruktura bude implementována do infrastruktury stávající, a to bez jakýchkoliv stavebních zásahů do již vybudovaných prostor a zázemí. Závěrem je možné konstatovat, že díky realizaci projektu dojde k významnému posílení konkurenceschopnosti DC TCP, a to směrem ke koncovým zákazníkům, tj. především malým a středním podnikům napříč různými obory, a to v regionu, ale i mimo něj. Zároveň se rozšíří produktové portfolio DC TCP, díky kterému lze oslovit nové zákaznické segmenty a obecně zlepšit úroveň a efektivitu provozu DC TCP.