Partnerství pro ICT – Písek

Home|Partnerství pro ICT – Písek
Partnerství pro ICT – Písek 2016-10-14T13:43:03+00:00

Project Description

„Projekt Partnerství pro ICT – Písek (CZ.1.07/3.2.08/02.0034) se zaměřuje na vzdělávání lektorů, učitelů, profesorů, ICT specialistů a pracovníků v prostředí ICT s důrazem na jejich konkrétní vzdělávací potřeby zjištěné, jak ze strany zaměstnavatelů, tak i ze strany pracovní síly. Cílem je prohloubit jejich odbornost, profesní vybavenost a podpořit řízení lidských zdrojů ve firmách, což přispěje k lepší konkurenceschopnosti organizací, v nichž tyto cílové skupiny působí.“

Partneři projektu

Žadatel/příjemce:

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek

Partneři:

  • Technologické centrum Písek s.r.o.
  • Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek
  • EuroProfis, s.r.o.
  • Intelis, s.r.o.
  • iZEN s.r.o.

Cílové skupiny

1) Manažeři ICT firem a institucí

Tato cílová skupina představuje pracovníky ICT firem a institucí, kteří řídí v podnicích procesy vzdělávání a svými kompetencemi a rozhodnutími ovlivňují výběr dalšího vzdělávání z hlediska souladu se snahou o zvyšování konkurenceschopnosti, uplatnitelnosti na trhu a s potřebami zaměstnavatelů. V Jihočeském kraji v roce 2007 (podle ČSÚ) aktivně působilo v oblasti ICT 1356 firem a zaměstnávalo 8800 pracovníků. V roce 2009 práci s počítačem pravidelně využívalo 41 % zaměstnanců (firmy nad 10 zaměstnanců), třetina podniků používala ke komunikaci s jinými podniky elektronickou výměnu dat. Téměř 73 % podniků má webové stránky.

2) ICT specialisté

ICT specialisté představují základní nositele a šiřitele odborných informací z oblasti ICT a tyto znalosti stejně jako profesní vybavenost se promítají také do komunikace se zákazníky, čímž ovlivňují úspěšnost/konkurenceschopnost firmy na trhu. Analýzy potřebnosti ukázala potřeby na prohloubení a rozšíření odborných znalostí a profesní vybavenosti. V roce 2007 (podle ČSÚ) bylo v Jihočeském kraji zaměstnáno 4600 IT specialistů. Údaje za rok 2009 říkají, že IT odborníky zaměstnává 15 % podniků, v případě velkých podniků je to dokonce až 76 % podniků.

3) Lektoři a učitelé

Lektoři a pedagogičtí pracovníci vzdělávacích institucí představují nositele a šiřitele teoretických znalostí a novinek z oblasti ICT, ale působí také v procesu dalšího vzdělávání a ovlivňují jeho nabídku a kvalitu. Jejich neustálou snahou je proto prohlubovat a rozšiřovat své odborné a lektorské znalosti a dovednosti tak, aby odpovídaly potřebám trhu práce. V Jihočeském kraji bylo v roce 2010 evidováno téměř 16 tisíc osob zaměstnaných v oblasti vzdělávání. Navíc roste význam poskytovatelů dalšího vzdělávání pro sektor ICT na školách a ve vzdělávacích institucích.

Harmonogram projektu

Zahájení projektu: 11/2011 Ukončení projektu: 10/2014 Více o kurzech v projektu PICT najdete zde. esf-eu-msmt-op