Open City HUB

Home|Open City HUB
Open City HUB 2017-04-05T14:11:18+00:00

Project Description

Cílem projektu je vybudování unikátního multimediálního prostoru evropské úrovně – Open City HUB. Prostor představuje ojedinělý nástroj pro prezentaci firem, značky, produktového portfolia či technických řešení v místním, národním, ale i mezinárodním měřítku. Open City HUB bude primárně zaměřen na malé a střední podniky, které se zabývají konceptem Smart City, ale díky své flexibilitě může být využíván i subjekty z oborů jiných. Projekt vhodně kombinuje edukativní a marketingové aktivity. Projekt Open City HUB vytváří reprezentativní, univerzální a zároveň účelný inteligentní multimediálního prostor, který umožní realizaci následujících aktivit:

a) jedinečná prezentace technických a technologických firem,

b) prezentace firemní značky, produktů, technických a technologických řešení,

c) podpora nových malých a středních podniků vzhledem k jejich uvedení a etablování na trhu,

d) vzdělávání žáků především na úrovni sekundárního a terciárního vzdělávání,

e) podpora podnikání a marketingových aktivit malých a středních podniků.

Projekt bude unikátním způsobem propagovat, komunikovat a představovat koncept Smart City, vč. jeho jednotlivých řešení. Základní funkce prostoru lze shrnout takto:

a) funkce komunikační,

b) funkce propagační a marketingová,

c) funkce edukativní.

Základní oblasti, na které projekt v rámci konceptu Smart City cílí jsou následující:

a) místní samospráva a její pružné a efektivní fungování,

b) energetika,

c) doprava,

d) bydlení,

e) životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj,

f) informační a komunikační technologie.

Celý projekt Open City HUB vytváří naprosto unikátní prostředí pro efektivní a zároveň vysoce účinnou komunikaci, prezentaci a edukaci v oblasti konceptu Smart City a oborů navazujících. Profit z tohoto projektu budou mít všichni stakeholdeři konceptu, zejména pak malé a střední podniky. TCP si zároveň od projektu slibuje nový impuls jak zasídlení inovativních firem přímo ve svých prostorách.