Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji

|Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji
Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji 2016-10-14T13:43:02+00:00

Project Description

Cílem projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji (CZ.1.07/1.1.00/54.0065) je podpořit SŠ a obory, které mají problém uspokojivě zajistit kvalitní praxi pro své žáky u zaměstnavatelů, doplnit praktické vyučování aktivitami, které cíleně propojí teoretické znalosti žáků získané při studiu s praktickými zkušenostmi odborníků z praxe v daném oboru. Zároveň posílit rozvoj kompetencí žáků spojených s výkonem jejich budoucího povolání, aby se zvýšila jejich uplatnitelnost na trhu práce a měli motivaci k dalšímu vzdělávání.

Projekt je rozdělen do vzájemně propojených aktivit:

  • zajištění praktického vyučování u zaměstnavatelů,
  • praktické vyučování s odborníky z praxe,
  • realizace odborných workshopů žáků SŠ,
  • analýza zaměřená na zmapování možností zajišťování praktického vyučování dle oborů v Jihočeském kraji.

Partneři projektu

Příjemce

Jihočeská hospodářská komora

Partneři

  • Technologické centrum Písek s.r.o.
  • Jihočeský kraj

Cílové skupiny

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou žáci SŠ, kteří studují technické, ekonomické, zemědělské, lesnické a službové obory. Mezi cílovou skupinu patří také 32 pedagogických pracovníků SŠ oborů, kteří se budou účastnit praktického vyučování s odborníky z praxe a společně s žáky se budou vzdělávat.

Harmonogram projektu

Zahájení projektu: 9/2014

Ukončení projektu: 7/2015

esf-eu-msmt-op