Jihočeská ICT akademie

Home|Jihočeská ICT akademie
Jihočeská ICT akademie 2016-10-14T13:43:03+00:00

Project Description

Cílem projektu Jihočeská ICT akademie (CZ.1.07/3.2.08/03.0059) je rozšířit regionální nabídku dalšího vzdělávání, znalostní kapitál firem a školských institucí, které působí v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) v Jihočeském kraji. Prioritou je propojení teorie a praxe s důrazem na potřeby jak na straně nabídky (pracovní síla), tak i na straně poptávky (zaměstnavatelé) na trhu práce. Přínosem projektu je zlepšení konkurenceschopnosti celého Jihočeského kraje. Specifickým cílem je vývoj vzdělávacích programů a metodik. Projekt je rozdělen do vzájemně propojených aktivit, které jsou zaměřeny:

  • vzdělávání ICT specialistů, lektorů, učitelů, manažerů ICT firem,
  • inovaci vzdělávací nabídky,
  • propojení požadavků trhu práce a vzdělávání.

Partneři projektu

Příjemce

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Písek

Partneři

  • Technologické centrum Písek s.r.o.
  • iZEN s.r.o.
  • Smart Dialog s.r.o.

Cílové skupiny

1) ICT specialisté

– zvýšení a rozšíření odbornosti v oblasti ICT (security, switching, routing, cloud computing a datová centra) – propojení měkkých a technických dovedností (produktový akcelerátor)

2) Lektoři, učitelé

– osvojení nových metod a nástrojů vzdělávání – rozšíření kvalifikačních předpokladů odpovídajícím potřebám praxe – rozšíření znalostí a dovedností v oblasti ICT

3) Manažeři ICT firem

– osvojení nových metod a nástrojů vzdělávání – rozšíření kvalifikace odpovídající potřebám praxe – propojení měkkých a technických dovedností (produktový akcelerátor)

Harmonogram projektu

Zahájení projektu: 1/2013 Ukončení projektu: 12/2014 esf-eu-msmt-op