BDZOS – Mezinárodní Big Data centrum Východní Bavorsko – Jižní Čechy; číslo projektu 28

|BDZOS – Mezinárodní Big Data centrum Východní Bavorsko – Jižní Čechy; číslo projektu 28
BDZOS – Mezinárodní Big Data centrum Východní Bavorsko – Jižní Čechy; číslo projektu 28 2017-05-05T08:46:13+00:00

Project Description

Big Data a Cloud Computing jsou aktuální a stěžejní témata v oblasti digitalizace. Díky digitalizaci shromažďují firmy obrovská množství dat, která často zůstávají dále nevyužita. Především americké firmy dosahují obdivuhodných výsledků díky tomu, že svá data systematicky analyzují pomocí nejmodernějších Big Data technologií a získávají tak podklady pro automatizované aplikace tzv. Průmysl 4.0. To jim umožňuje získat náskok v oblasti informací a inovací a tím i konkurenční výhody. Potenciál Big Data ukazuje příklad spediční firmy US Xpress: tato velká americká společnost cíleně vyhodnocuje senzorická a prostorová data svého vozového parku a díky snižování časových prodlev a spotřeby pohonných hmot dosahuje ročně milionových úspor. Také velké německé a české koncerny v současnosti významně investují do oblasti Big Data.

Regionální Big Data centrum, které zapojí MSP v regionu do výzkumu a inovací v oblasti Big Data a ve spolupráci s nimi vyvine spolehlivé a akceptované příklady aplikací, pomůže zlepšit situaci a vyrovnat tak znevýhodnění v konkurenceschopnosti vůči velkým koncernům. Potřebné kompetence dosud v regionu existují pouze odděleně v podobě vysoce výkonné IT infrastruktury pro ukládání a zpracování velkého množství dat (cloudová technologie a High-Performance-Computing v TC Písek) a datové analýzy (TC Grafenau).

Cílem projektu je vybudovat propojením těchto kompetencí plně vybavené Big Data centrum. Jeho součástí bude vedle vytvoření programu nadnárodního technologického transferu (složeného z pracovních setkání, seminářů, workshopů pro MSP a demonstračních laboratoří) především rozšíření technické spolupráce na přeshraniční úroveň. Aplikace Big Data jsou vysoce technicky komplexní, kooperace v této oblasti proto vyžaduje vývoj odpovídající softwarové architektury a ověření spolupráce na pilotních projektech. Díky projektu získají MSP v regionu trvalý přístup ke špičkovým moderním technologiím a budou integrovány do výzkumu a inovací v oblasti digitalizace.

Pro více informací navštivte naši webovou stránku Big Data Centra.

Tento projekt je spolufinancován v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020