Integrace dat z Internet of Things senzorických platforem do GIS systémů v rámci SmartCity e-services

Home|Integrace dat z Internet of Things senzorických platforem do GIS systémů v rámci SmartCity e-services
Integrace dat z Internet of Things senzorických platforem do GIS systémů v rámci SmartCity e-services 2017-04-05T14:05:07+00:00

Project Description

Cílem projektu je vytvoření infrastrukturální cloud platformy pro efektivní monitoring a management jednotlivých IoT zařízení, vytvoření datového modelu a architektury pro řízený přenos velkého objemu dat z mikroelektronických zařízení a vývoj otevřeného geografického informačního systému (SCGIS) zajišťujícího provoz mapových serverů pro interpretaci dat z těchto zařízení. Platforma bude schopna integrovat a interpretovat data z mikropočítačových, senzorických a IoT platforem, SmartCity aplikací, napojených GIS systémů a externích datových zdrojů. Součástí projektu bude také realizace webové a mobilní aplikace zajišťující vizualizaci dat v mapovém podkladu a umožňující interakci uživatelů prostřednictvím mobilních technologií.