InovaCOM

Home|InovaCOM
InovaCOM 2016-10-14T13:43:05+00:00

Project Description

Projekt InovaCOM byl úspěšně ukončen, jeho záměrem bylo skrze pracovníky kanceláří pro podporu univerzity s průmyslem propojit zástupce dvou cílových skupin: pracovníci VaV v podnicích a zaměstnance a studenty univerzit. Účelem bylo vzájemné poznání možností druhých stran, nalezení oboustranně výhodných konceptů spolupráce a společných témat, které je možné řešit za oboustranné podpory. Výstupem projektu je navázání nových kontaktů a spolupráce, přenos zkušeností z této oblasti ze zahraničí a rozpoznání očekávaných trendů v jednotlivých průmyslových oborech, na kterých se obě sféry shodnou a podle kterých bude možné korelovat výuku a výzkum na vysokých školách. Kanceláře pro podporu spolupráce univerzity s průmyslem byly záměrně zvoleny jako hlavní prostředníci pro realizaci tohoto projektu. Jsou to jednotky, které stojí přesně na rozhraní mezi univerzitou a průmyslem, mají vybudované kontakty a především mají již zkušenost a znají konkrétní problematická místa spolupráce univerzit s průmyslovými podniky, která mohou v rámci projektu řešit. Projekt InovaCOM tedy bude postaven na znalostní a zkušenostní základně stávajících kanceláří pro podporu spolupráce univerzity s průmyslem, nebude začínat od úplného začátku nebo vycházet z náhodných poznatků jednotlivců.

Partneři projektu

Žadatel/příjemce

České vysoké učení technické v Praze

Partneři

  • Univerzita Palackého v Olomouci
  • Technologické centrum Písek s.r.o.
  • Technologické centrum Hradec Králové o.p.s.
  • Masarykova univerzita, Brno

Cílové skupiny

  1. Odborní zaměstnanci mimopražských TTO působících v oblasti IT, elektrotechniky a energetiky (zhruba 120 osob).
  2. Akademičtí pracovníci mimopražských vysokých škol podílející se na výzkumu v oblasti IT, elektrotechniky a energetiky (zhruba 250 osob).
  3. Studenti mimopražských VŠ v oborech IT, elektrotechniky a energetiky.

Harmonogram projektu

Zahájení projektu: 1. 3. 2012 Ukončení projektu: 28. 2. 2014 esf-eu-msmt-op