Cloud Lab Písek (CLP)

Home|Cloud Lab Písek (CLP)
Cloud Lab Písek (CLP) 2016-03-13T16:34:39+00:00

Project Description

V rámci projektu Cloud Lab Písek bude vybudována technologická laboratoř, zaměřená na analýzu SW a HW produktů, návrh a vývoj cloud služeb a jejich testování před uvedením na trh. V rámci projektu jsou stanoveny následující cíle:

  • Návrh sestavení a proškolení pracovního týmu;
  • Návrh technologického prostředí Cloud Lab Písek a příprava studie proveditelnosti a realizační dokumentace;
  • Vybudování laboratoře a technického zázemí (prostory, HW, SW, konektivita a ostatní potřebné služby);
  • Návrh 3 skupin cloud služeb a jejich vývoj služeb do fáze prototypu;
  • Testovací prototypů služeb v rámci pilotních projektů;
  • Analýza výsledků testovacího provozu a úprava služeb;
  • Příprava produktů pro uvedení na trh (dokumentace, obchodní plán, marketing, potřebné procesy).

Pro účely realizace Cloud Lab Písek byla vybudována samostatná serverovna, připojená optickou infrastrukturou k páteřní síti. Serverovna je vybavena bezpečnostním systémem, klimatizací a zhášecím systémem a záložním elektrickým zdrojem. Serverovna je umístěna v rekonstruovaných prostorech v areálu Žižkových kasáren v Písku.