Certifikát ISO 9001:2008 Provozování a poskytování služeb technologického datacentra

|Certifikát ISO 9001:2008 Provozování a poskytování služeb technologického datacentra
Certifikát ISO 9001:2008 Provozování a poskytování služeb technologického datacentra 2016-10-14T13:43:01+00:00

Project Description

Certifikace systému podle ISO 9001:2008

Systémy managementu jakosti – QMS

Kritéria pro správné fungování systému managementu jakosti popisuje kmenová norma:

ISO 9001:2008 Systémy managementu jakosti – Požadavky na systém
Využívá se při certifikaci pro auditování schopnosti organizace plnit požadavky normy ISO 9001:2008, zákazníků, požadavky předpisů, vlastních požadavků stanovených pro efektivní fungování všech procesů a neustálého zlepšování systému managementu jakosti. V normě ISO 9001 jsou definovány požadavky na systém managementu, který mohou organizace používat pro interní aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní účely s dodavateli a zákazníky.

pdf Certifikát ISO 9001:2008 Provozování a poskytování služeb technologického datacentra