Pilotní projekt: Senzorické snímání fyzikálních veličin

|Pilotní projekt: Senzorické snímání fyzikálních veličin

Pilotní projekt: Senzorické snímání fyzikálních veličin

Technologické centrum Písek s.r.o. ve spolupráci s partnerskými společnostmi tcp cloud, a.s., TESLA BLATNÁ, a.s. a Technické služby Písek nastartovalo pilotní projekt zaměřený na sběr fyzikálních veličin ve městě Písek. Celkem dva senzory jsou umístěny na předem vytipovaných místech (Harantova a Nádražní ulice), kde jsou sbírána data od října 2015. Cílem výzkumu je sběr veřejně dostupných dat, která budou na konci testovacího období analyzována a vyhodnocena. Závěry testování budou prezentovány ve formě open dat, ke kterým budou mít všichni obyvatelé města přístup. Data budou zveřejňována v pravidelných intervalech i v průběhu testování. Výzkumné společnosti veřejnost uklidňují, že se nejedná o sběr osobních dat, ale o sběr čistě fyzikálních údajů (např. počet vozidel v ulici).

Město Písek také do budoucna plánuje obnovit veřejné osvětlení. Při té příležitosti se počítá s tím, že se využije stožárů veřejného osvětlení k dalšímu rozvoji senzorické technologie. V současnosti má tento záměr podobu připravovaného projektu, o jehož případné realizaci rozhodne zastupitelstvo.

2016-04-06T08:16:34+00:00 15. ledna 2016|