SmartCity Konference CityCON 2016 – 22. Září v Písku

|SmartCity Konference CityCON 2016 – 22. Září v Písku

SmartCity Konference CityCON 2016 – 22. Září v Písku

Technologické centrum Písek s.r.o., jeden ze zakládajících členů národní platformy Czech Smart City Cluster, iniciátor, technologický partner a neúnavný propagátor konceptu Smart City Písek, pořádá ve čtvrtek 22. září 2016 první ročník odborné konference věnované problematice Smart City a Smart Region. Nad akcí převzal záštitu 1. místostarosta Písku JUDr. Josef Knot a mezi přednášejícími se  mj. představí šéfporadce MŽP Ing. Petr Kalaš, zástupci MMR, výkonný ředitel Czech Smart City Clusteru Radovan Polanský či představitelé technologických společností dodávajících Smart City řešení.

Konference bude doplněna odbornou výstavou a je určena především pro představitele státní správy a samosprávy, dodavatele technologií, zástupce univerzit, dalších vzdělávacích, výzkumných a vývojových institucí a odbornou veřejnost. Hlavními programovými okruhy jsou technologie, inovace, municipalita a životní prostředí ve vztahu k chytrým městům. V sekci životní prostředí se např. můžete těšit na příspěvek O2 IT Services týkající se chytrého řešení odpadového hospodářství. Zveme vás na živou ukázku, jak lze jednoduše monitorovat hladinu odpadů v kontejnerech, optimalizovat sběrnou síť města a díky online informacím motivovat občany ke třídění odpadu. O zkušenosti s přípravou a implementací konceptu chytrého města se podělí nejen pořadatelské město Písek, ale rovněž zástupce městské části Praha 3

Více informací o konferenci, jejím harmonogramu, přednášejících apod. naleznete na webových stránkách www.citycon.cz.  Informace jsou průběžně doplňovány a aktualizovány.  Na webových stránkách je k dispozici rovněž registrační formulář, protože registrace je nezbytnou podmínkou účasti na konferenci. Neváhejte, do 11. září je registrace zcela zdarma.

Těšíme se na Vás ve čtvrtek 22. září v prostorách Kulturního domu v Písku!

Tým organizátorů TCP

 

2016-08-22T16:06:42+00:00 22. srpna 2016|