Jednoduchost, intuitivní ovládání, univerzálnost – bez nutnosti znalosti fungování

AVeS přináší komplexní řešení podnikového IT v jednom balíku. V boxu – nazývaném XXX – naleznete komplexní prostředí pro Vaše aplikace. Nemusíte se starat o jednotlivé pilíře infrastruktury, ale všechnu svou energii můžete vložit do práce s aplikacemi.

AVeS je vhodný jak pro provoz „na zelené louce“, tedy tam, kde doposud žádné IT nebylo, tak i snadné začlenění do stávajících podnikových infrastruktur. Nezáleží na velikosti organizace či výkonu, který potřebuje. Každý XXX je připraven tak, abyste mohli flexibilně zacházet se zdroji a optimalizovat tak svoje ICT.

Co je vyřešeno?

“Železo” datového centra

Cloudové prostředí

Chlazení

Zálohování

Výrobce, značka či dodavatel AVeS komponent není striktně dán, proto není omezena případná soutěž v rámci zákona o veřejných zakázkách.

Vlastnosti

Škálovatelnost

Pokud vaše potřeby přesáhnou možnosti XXX, je možné ho napojit na ICT úrovni a tak plynule reagovat na vaše rostoucí potřeby. Unikátní na tomto spojení je, že není limitováno fyzickým prostorem. Jednotlivé XXX mohou být umístěny v jiných místnostech, budovách, lokalitách či dokonce na jiných kontinentech. Jednotlivé segmenty pak mohou pracovat samostatně či jako jeden celek a jsou spravované z kteréhokoli místa na světě s připojením k internetu. Lze tak vytvářet geograficky oddělené výpočetní segmenty, či globální výpočetní gridy s decentralizovanou správou.

Pro rozšíření je možné spojit XXX nebo využít zdroje našeho datového centra jako službu

Standardizace

Veškeré technologie jsou umístěny ve standardních datových rozvaděčích určených pro datová centra, nicméně modifikovaných pro autonomní provoz. Soustava těchto rozvaděčů v sobě obsahuje vše, co běžně najdete ve velkých moderních datových centrech. V závislosti na zvolené konfiguraci je možné zajistit provoz ve standardech TIER 2 až TIER 3.

Standardní datové prostředí

Efektivita

Soustava tvoří uzavřený provozní celek, který je teplotně neutrální vůči svému okolí, a tak je možné ho umístit do běžných kancelářských prostor, které nemusejí být vybaveny ani klimatizací. XXX klade minimální požadavky na úpravy stávajících inženýrských sítí, proto je možné ho připojit do běžných stávajících distribucí elektřiny v každé budově.

Jedinečný design vnitřní distribuce energie a vysoká efektivita všech použitých technologií

Bezpečnost

XXX má zabezpečené vstupní dveře rozvaděčů. Pro případ požáru je celá soustava vybavena automatickým samočinným plynovým hasícím systémem, který zajistí okamžité a zcela automatické uhašení dotčené technologie.

Zajištění pro běžné i nestandardní situace

Autonomie

Celý systém neklade na zákazníka žádné nároky na zajištění chlazení. Dostatečné množství chladu stejně tak jako jeho optimální distribuce a případná redundance pro zajištění servisovatelnosti za plného provozu jsou základními podmínkami funkčního řešení. Zároveň je celý chladicí systém koncipován s maximálním důrazem na vysokou efektivitu a nízké provozní náklady.

Jediné, o co se musíte starat, jsou aplikace běžící na AveSu

Záložní systémy

Motorgenerátor

XXX obsahuje připojení na záložní motorgenerátor, který v případě výpadku napájení z běžné distribuční sítě zajistí bezproblémový chod celého IT. V případě, že již máte záložní motorgenerátor s dostatečnou kapacitou, je možné se na něj zcela jednoduše připojit a využít tak vaše dřívější investice.

UPS

Pro zajištění překlenutí mezi dobou výpadku napájení z běžné elektrické distribuční sítě a dobou, kdy převezme napájení záložní motorgenerátor, je celý systém vybaven systémem UPS, který pomocí baterií překlene tuto dobu a zajistí z baterií dostatečné napájení pro celý systém.

Technické specifikace

Vzájemná interní komunikace všech IT zařízení v celém síťovém prostředí se realizuje formou SDN.

Základem XXX je zabezpečit vybrané toky síťové komunikace až po aplikační vrstvu. V této části používáme tzv. new generation firewall, který kromě klasické funkce network firewallu nabízí rozšíření o:

  • Application Security (AppID, AppFW, AppQOS, AppRoute)
  • Intrusion Prevention
  • (IPS)Anti-Virus (Sophos Anti-Virus)
  • Anti-Spam
  • Enhanced Web Filtering

Je možná volba mezi ročním a tříletým předplatným na firewall bez dalšího omezení na počet využívaných síťových rozhraní.

Výsledné provozní prostředí je díky SDN zcela virtuální a konfigurační přístup na fyzickou vrstvu je realizován pouze v servisních případech školenými techniky.