Cross Border Award pro TCP

|Cross Border Award pro TCP

Cross Border Award pro TCP

Technologické centrum Písek (TCP) získalo významné ocenění Cross Border Award 2015. TCP bylo vybráno v rámci projektu Trilaterální technologická platforma Horní Rakousko – Dolní Bavorsko – Jižní Čechy.

Cena je každoročně udělována podnikatelům nebo výzkumným institucím za příkladnou přeshraniční spolupráci s jinými subjekty, popř. partnery z uvedených třech zemí. Slavnostní předání ceny se uskutečnilo ve čtvrtek 11. června 2015 v Českých Budějovicích. Ze Technologické centrum Písek ocenění převzal jednatel společnosti David Vostarek. „Takto významné ocenění je pro nás známkou slušně odvedené práce“, poděkoval David Vostarek a doplnil, že současně je pro ně ocenění i určitou motivací a závazkem do budoucna. Celé znění tiskové zprávy je k dispozici zde.

Předávání se zúčastnili také zástupci Trilaterální technologické platformy z Horního Rakouska a Dolního Bavorska a Jižních Čech. Více informací naleznete na internetových stránkách Jihočeské hospodářské komory

david_CBA2015

2016-10-14T13:42:48+00:00 15. června 2015|