Open Stack cloud

Služba nabízí infrastrukturu a výpočetní zdroje nejmodernějšího datového centra v České republice formou služby, při zachování funkčnosti privátního řešení. Open Stack cloud je poskytován jako IaaS (infrastruktura jako služba). Zákazník si pronajímá virtuální datové centrum, ve kterém může pohodlně spravovat své  virtualizované HW zdroje. Službu je možné ovládat prostřednictvím intuitivního webového rozhraní, ve kterém si zákazník zároveň i definuje rozsah využívaných (alokovaných) zdrojů podle aktuální potřeby a v reálném čase. Vyúčtování služby pak zahrnuje pouze prostředky, které zákazník skutečně využil, tzn. platí pouze za to, co reálně spotřeboval (pay-as-you-go). Výhodou služby je optimalizace nákladů na fyzickou infrastrukturu a její správu, maximální flexibilita a vysoká škálovatelnost. Největší příležitostí je však možnost automatizace řady standardních IT procesů, rychlý design i realizace koncových služeb a schopnost jejich rychlého uvedení na trh.

Díky cloudovému operačnímu systému OpenStack jsme schopni nabídnout příznivý poměr mezi cenou a výkonem. Díky strategii otevřených standardů mohou zákazníci využívat širokou škálu virtualizačních technologií, snadnou migraci stávajícího IT do datového centra a maximální nezávislost na dodavateli hardware nebo provozovateli výsledné cloudové infrastruktury v budoucnu. Nabízíme možnost implementace řešení na míru u zákazníka, nebo nákup potřebných zdrojů formou služby. Bez ohledu na typ je každé VPC vybaveno kompletní administrací prostředí s možností správy projektů a uživatelských práv.

Sdílení IT zdrojů – přesto, že jsou v rámci OpenStack cloudu klíčové prostředky jako výpočetní výkon, datová úložiště nebo síťové zdroje sdíleny, dbáme na důslednou izolaci každého zákazníka a nabízíme řadu funkcí dostupných u privátních cloud platforem.

Automatizace – výpočetní výkon, aplikace nebo data jsou uživatelům cloudu poskytovány jako služba. Cloud umožňuje automatizovaný provisioning výpočetních zdrojů, sítí, software balíčků, aplikací i uživatelů prostřednictvím orchestračních nástrojů.

Flexibilita – výpočetní zdroje je možné horizontálně i vertikálně škálovat dle aktuálních potřeb aplikací. Tento proces může být automatizován, díky čemuž jsou služby provozované v cloudu stabilnější, velmi flexibilní a reakce na požadavky je velmi rychlá.

Kontrola využití – Díky monitoringu prostředků lze snadno měřit a vyhodnocovat jejich reálné využití, včetně monitoringu síťového provozu. Spolu s managementem uživatelů lze jednoduše přidělovat výpočetní zdroje, kontrolovat a účtovat jejich využívání.

Cloud Storage

Jednoduché ukládání a sdílení dat. Vhodné pro vývoj, distribuci dat, nebo zálohování. Přístup přes GUI, API, nebo FTP.

Virtuální server

Virtuální privátní servery poskytují bezpečí a silný výpočetní výkon, bez investic do HW/SW a nákladů na správu.

Virtuální sítě

Softwarově definované sítě nabízí vysokou automatizaci, komplexní monitoring toku dat a řadu bezpečnostních služeb.

Cloud Backup

Jednoduchá a bezpečná cloud záloha mimo vaši společnost od mobilu po firemní server, nebo databáze.

Automatizace

Orchestrace umožňuje automatizovat složité IT procesy, zlevnit provozní náklady a zrychlit přípravu nových služeb.

Hybrid Cloud

TCP Hybrid Cloud Service umožňuje zákazníkům bezpečnou integraci mezi jejich privátním cloudem a veřejným cloudem.

CI/CD

Nástroje pro continuous integration a continuous delivery pomáhají automatizovat kroky v procesu vývoje a dodávek softwaru.

Migrační podpora

Služby profesionálního Cloud týmu vám pomohou vytvořit správné zadání, naplánovat a především realizovat hladkou migraci do cloudu.

Administrační rozhraní

TCP Cloud můžete ovládat přes intuitivní webové rozhraní, ve kterém lze spravovat všechny služby i přistupvat k vašim virtuálním serverům.

Identity menegement

Díky identity managementu máte své virtuální zdroje plně pod kontrolou a můžete spravovat práva jednotlivých uživatelů.