Na nasazení typu cloudu záleží

Který typ nasazení cloudu mi přinese největší užitek?

Dám to do cloudu, je to v cloudu,… – termíny, které se z IT slangu dostaly do běžného jazyka. Cloud computing je nyní velmi rozšířený a mnohdy nám ani nedochází, že s cloudem pracujeme. Ačkoliv se objevují pochybnosti ohledně úrovně zabezpečení cloudu, nelze popřít, že jeho využití a přínos jsou obrovské. Ale s větším rozmachem používání se také objevují nové způsoby, kterými lze cloud využívat nebo jakým způsobem ho provozovat. Často se setkáváme s různými XaaS a také s omezením významu cloudu pomocí slov jako privátní, veřejný apod. Co tedy dělat s tím nepřeberným množstvím pojmů a jak si hlavně vybrat cloud, který Vám přinese největší užitek?

Co je cloud computing?

Na úvod je dobré si připomenout, co vlastně cloud je. Když člověk pracuje pouze s uložištěm, které nabízí jeho vlastní počítač, je omezen v běžném případě přibližně 500 GB prostoru. Vše, s čím pracuje, všechny aplikace a programy, včetně výstupů softwaru, jako jsou dokumenty a soubory, je uloženo na pevném disku a přístup je možný pouze přes daný počítač. Cloud odbourává tato omezení.

Princip cloudu

V první řadě je třeba rozlišovat mezi cloudovými službami a cloudem, respektive cloudovým prostředím.

V prvním případě se jedná o konkrétní službu, funkci nebo třeba software, tedy např. emailový server, účetní program, online hru, prostředí pro provoz webových stránek atd. Používáme tedy v roli prostého uživatele konkrétní službu, jejíž funkční a provozní parametry jsou řízeny provozovatelem a která je provozována cloudovým způsobem.

S cloudem je práce na počítači mnohem přívětivější. Soubory a programy běžící v cloudu jsou uloženy na externím zařízení a uživatel k nim má přístup přes webové rozhraní či aplikaci. Tím pádem není omezen na jedno zařízení či přístup pomocí složitých řešení, jako je například VPN. Práce v cloudu je velmi rychlá a tím pádem efektivní, protože zdroje jsou mnohem výkonnější, než váš domácí počítač. Navíc můžou být rozmístěny po celém světě – v datových centrech. Tato distribuovaná architektura na straně provozu se pak projevuje i v nových možnostech práce s daty, jako například společné úpravy jednoho dokumentu více uživateli najednou.

„Vlastní“ cloud nebo cloudové prostředí je pak třeba chápat jako soubor prostředků a zdrojů (procesory, paměti, pevné disky, sítě atd.), které jsme zvyklí vídat v kancelářích, serverovnách či IT odděleních, ale místo hmotných „krabic“, na které bylo třeba šroubovák a kabely, jsou přístupné skrze monitor a klávesnici. A protože se jedná o software, jde mnoho procesů automatizovat, zpřehlednit, zrychlit a zefektivnit.

Způsoby využití

Cloud je dnes mimo jiné používán na emaily či firemní aplikace.

Obligátní frází by v tento okamžik mělo být otřepané – už ho pravděpodobně dlouho využíváte a ani o tom nevíte. A pravděpodobně to je pravda. V dnešní době běží v cloudu naše emaily, úložiště, firemní aplikace, sociální sítě a mnoho dalších služeb, které využíváme jak v práci, tak i ve volném čase. Stejně tak mnoho firem používá pro svůj interní provoz cloudová řešení, aniž by si toho zaměstnanci během své práce vůbec všimli. IDC odhaduje, že investice do cloudových technologií budou do roku 2020 šestkrát větší než firemní investice do IT .

Typy služeb vs. typy nasazení

Ačkoliv si dnes firmy, nabízející různé služby, dokážou představit (na základě například konkurenčních řešení), jak tyto služby nabízet svým zákazníků v cloudu, to, jak správně nasadit „uvnitř podniku“ vlastní cloudové prostředí z provozního hlediska je oříškem tvrdším. Možností je několik – veřejný, hybridní, privátní či virtuální cloud a ještě navíc je možné je mezi sebou různě kombinovat, a proto zorientovat se a vybrat optimální řešení není nic jednoduchého.

Veřejný cloud

Jedná se o cloud přístupný veřejnosti. Kdokoliv, kdo má zájem využívat tento způsob, si může vytvořit účet a využívat poskytované výpočetní zdroje. Tento cloud je uživatelům volně přístupný z internetu a je provozovaný z datového centra poskytovatele.

Nasazení veřejného cloudu zpřístupňuje služby komukoliv.
 • Dostupnost

  Dostupný odkudkoliv přes webový prohlížeč, takže je přístupný přes jakékoliv zařízení a to neustále

 • Nízké náklady

  Díky sdíleným zdrojů uživatelů jsou náklady velmi nízké

 • Flexibilita v čase

  Přidávat a ubírat zdroje je možné obvykle z měsíce na měsíc i častěji

 • Omezené záruky

  Uživatel nemá zajištěnou alokaci prostředků, takže nemusí mít k dispozici potřebný výkon

 • Bezpečnost

  Zákazník nemá záruky, kde se jeho data pohybují, a kvůli veřejné podstatě je náchylnější k útokům či globálním výpadkům (jeden problém ovlivní mnoho zákazníků)

 • Individualizace

  Vše je nastaveno tak, aby vyhovovalo „širokým masám“. Pokud potřebujete něco trochu jinak, většinou to není možné

Privátní cloud

Privátní cloud je nasazení uzavřeného řešení u zákazníka.

Soukromé řešení proprietárně používané pouze subjektem, který si ho objednal. Cloud běží na konkrétním hardwaru, s individuálními pravidly a nastaveními. Je určen pouze pro jednoho zákazníka, který mu „vládne“.

 • Lokalizace

  Velmi dobrá přístupnost pro zákazníka, protože se nachází na konkrétním místě určeném zákazníkem

 • Zabezpečení

  Platforma běží na samostatném HW a je určena pouze pro zákazníka, který může určovat bezpečnostní standardy

 • Míra kontroly

  Platforma je plně ve správě zákazníka s neomezeným přístupem

 • Cena

  Individuální řešení vždy něco stojí. Pro implementaci je potřebná důkladná příprava, analýza stavu, definice potřeb, tedy hodně času odborníků

 • Náročná implementace

  Nasazení platformy na HW, konfigurace prostředí, ladění, je vždy časově náročné

 • Rozšiřitelnost

  Na dodatečné či budoucí úpravy a konfiguraci je obvykle zapotřebí specialistů a přidání dodatečných zdrojů je obvykle několikaměsíční projekt.

Hybridní cloud

Kombinuje nejlepší vlastnosti nasazení obou předchozích variant.

Hybridní cloud nabízí spojení benefitů veřejného a privátního cloudu.
 • Flexibilita

  Konfigurace na míru zákazníkovi nakombinovaná podle potřeb z interní a externí platformy

 • Dostupnost

  V případě výpadku privátní části běží část z datového centra dále

 • Optimalizované provozní náklady

  Zákazník může výpočetního zdroje kombinovat z datového centra a privátní části. Může tak rychle reagovat na aktuální potřeby při minimálních dodatečných nákladech

 • Stabilita konektivity

  Při kombinovaném řešení je třeba zajistit stabilní a kvalitní komunikaci mezi privátní a veřejnou částí

 • Složitá implementace

  Dvojité řešení znamená i implementaci veřejné části, privátní části a ještě něco navíc kvůli propojení obou řešení

Co je virtuální privátní cloud?

Virtuální privátní cloud, neboli VPC, je řešením, které nabízí kvalitu, bezpečnost a vlastní kontrolu služeb privátního cloudu s flexibilitou a nízkými nároky na straně zákazníka převzatou z veřejného cloudu.

Virtuální privátní cloud je bezúdržbovým proprietárním nasazením.
 • Vlastní přístup

  Zákazník má vlastní přístupové údaje do samostatné části systému (projekt)

 • Bez dělení o zdroje

  Zákazník má alokované jasně definované zdroje, které jsou vyhrazeny pouze pro jeho projekt, díky čemuž má plnou kontrolu nad svými zdroji

 • Pay-as-you-use

  Zákazník platí paušálně pouze rezervaci za alokované zdroje a měsíčně za reálně využité zdroje na bázi hodinových sazeb

 • Absolutní volnost

  Zákazník spravuje výpočetní zdroje (procesory, paměti, diskový prostor, …). Žádné předdefinované stroje. Vše je dle libosti k dispozici a je zcela na vás, jak bude vaše prostředí vypadat – jeden obří server, nebo 50 malých, každý jiný – je to zcela na vás

 • Plná automatizace

  Vytváření, spouštění, změny, vypínání či mazání serverů, sítí atd. je plně automatizované a vše se provádí z jednoduchého webového rozhraní pomocí pár kliků myší a v minutách místo dnů

Demo cloud

Nabízíme Vám možnost vyzkoušet si služby VPC na omezenou dobu. Poznejte na vlastní kůži, jak snadno se s virtuálním privátním cloudem pracuje. Demo je vybavené webovým rozhraním (dashboardem) bez funkčních omezení, pouze s limitovanými výpočetními zdroji.

Shrnutí

Cloud bude i nadále nabírat na otáčkách, a tak je jen otázka času, kdy i Vaše firma přesídlí na tuto infrastrukturu svého IT. Nároky zákazníků na náklady a efektivitu se neustále optimalizují, proto je třeba zefektivňovat vlastní fungování firem. Cloud nabízí mnoho způsobů, jak najít to nejvhodnější nasazení – je však nutné důkladně probrat veškerou požadovanou funkcionalitu. TCP tým Vám rád pomůže zanalyzovat současný stav Vašeho IT a vyhodnotit postup na základě predikcí.

Pro více informací ohledně nejlepší volby základní infrastruktury IT koukněte na Housing kontra hosting – jak udělat nejlepší rozhodnutí?

Neváhejte nás kontaktovat, Vaše dotazy rádi zodpovíme.