Jak si vybrat mezi housingem a hostingem?

Housing kontra hosting – Jak udělat nejlepší rozhodnutí?

Online svět již dostihl1 více než polovinu obyvatel světa2, tak se stále více firem dostává na vlnu ICT revoluce a musí přizpůsobovat svou infrastrukturu narůstajícím požadavkům trhu a zákazníků. V médiích se stále častěji objevují termíny jako IoT, big data či strojové učení, ale ani jeden z nich nemůže fungovat bez správně nastaveného datového prostředí.

V současné době existuje nepřeberné množství možností, jak uspořádat “železo” i “neželezo”, aby poskytovalo co největší efektivitu. Dva základní druhy jsou housing a hosting. Který si ale vybrat?

Data center housing

Jak už napovídá samotný název, housing spočívá v nabídnutí prostor datového centra pro hardware Vaší firmy. Tato služba je pouhým pronájmem pro Vaše “železo”, což ale neznamená, že Vám nic nepřináší.

Co je housing?

Když si pronajmete kancelář, čekáte, že bude vybavena určitými službami – elektřinou, klimatizací a sociálním zařízením. Housing nabízí něco obdobného Vašemu hardwaru, protože i servery potřebují určitou úroveň komfortu a zázemí.

Pro správné fungování těchto počítačů je zapotřebí správná teplota, vlhkost, připojení do sítě a zabezpečení. Pokud by si Vaše firma měla zajistit tyto vhodné podmínky in-house, bude to vyžadovat vysokou investici, úpravy prostoru a zvýšené provozní náklady. Servery mají v porovnání s běžnými klientskými počítači mnohem větší nároky na

  • přísun dostatečného množství chladného vzduchu
  • nepřetržitou dodávku elektrické energie
  • stálé a kvalitní připojení k internetu
  • záložní napájecí systém
  • protipožární ochranu
Housing nabízí možnost umístit svůj hardware a zajistit ty správné podmínky.

Pro koho je určen?

Housing je vhodný pro subjekty, které již vlastní hardware potřebný ke správě vlastního IT, ale potřebují kvalitní a bezpečné zázemí a nechtějí se starat o udržování chodu.

Tento přístup také může být lepší variantou pro subjekty se specifickými nároky nebo nutností vlastnit IT zařízení, na kterých běží jejich služby. Důvody můžou být specifičnost produktů či služeb nebo legislativní nároky při nakládání s daty.

Pokud Vaše firma potřebuje vlastní IT hardware, housing v datovém centru je tou správnou volbou, jak zajistit svým serverům vhodné prostředí a provozní podmínky bez velkých investic a s optimálními provozními náklady.

Pro koho není vhodný?

V první řadě všude tam, kde Vaše servery zajišťují funkce jiných „železných“ technologií, se kterými musí být přímo propojené, např. grafické servery k velkoplošným tiskárnám, CCTV kamerové server, IT pro řízení CNC či jiných výrobních strojů a podobně.

Stejně tak dynamicky pracující týmy – ať už se jedná o start upy nebo projektové týmy – nenaleznou v housingu oporu, kterou potřebují pro své měnící se potřeby a kolísající požadavky na výkon a výpočetní zdroje.


Housing poskytuje prostředí pro Váš hardware se službami zajišťujícími optimální provoz.


Data center hosting

Hosting si mnoho lidí spojí s místem pro webové stránky a databáze, ale v obecném pojetí se jedná o využití konkrétních výpočetních prostředků, provozovaných v datovém centru, a nabízených formou služby.

Co je hosting?

Hosting je dalším stupněm po housingu – umožňuje subjektům využívat IT technologie, aniž by je musely vlastnit či spravovat fyzickou infrastrukturu.

Správa hardwaru při hostingu je nepovinná a klient se může o pronajaté “železo” starat sám.

Hosting lze s trochou fantazie přirovnat k operativnímu leasingu automobilu. Vy máte svého řidiče, ten si jezdí kam chce a kdy chce (v rámci možností daného auta), za pevně stanovený měsíční paušál a o veškerý servis se nemusíte nijak starat. U hostingu je to stejné. O fyzickou část IT se stará dodavatel a na Vás už je, jak prostředky využijete.

Předností je, že kompletní IT infrastruktura je po ruce bez vysokých prvotních investic. Nevýhodou ale je určitá konformita, protože jste omezeni nabídkou hardwarových sestav daného datového centra. Datová centra mají v nabídce vždy určité balíčky, a ačkoliv bývá nabídka široká, někdy klient přeci jen musí částečně přizpůsobit své požadavky.

Zásadní výhodou pak je, že nemusíte plánovat potřeby IT výkonu ve střednědobém horizontu (obvykle 3 – 5 let) dopředu, jako u nákupu hardware do svého vlastnictví, ale mnohem efektivně škálovat jeho využití a úrovni jednotlivých let a to nejen směrem nahoru, ale i směrem dolů přesně dle aktuálních potřeb a situace Vaší společnosti.

Hosting umožňuje týmům zajistit sy kompletní IT infrastrukturu.

Pro koho je určen?

Hosting je výborným řešením pro firmy, které nemají a nechtějí pořizovat vlastní hardware pro IT infrastrukturu.

U hostingu v datovém centru je také výhodou, že o správu „železa“ a prostředí se starají specialisté provozovatele v ceně vlastní služby, takže se Vaše firma může plně zaměřovat na své fungování.

Dobrým řešením může být také pro subjekty, které již vlastní infrastrukturu mají, ale potřebují ji v malém rozsahu rozšířit.

Pro koho není vhodný?

Subjekty, jež z různých (legislativní, provozní, bezpečnostní, licenční) důvodů musejí vlastnit hardware, na kterém své IT provozují, případně mají velmi specifické potřeby na specializované a nestandardní technické řešení, nebo ti, kdo jsou zrovna na začátku životního cyklu jejich IT infrastruktury (nově nakoupený hardware) v hostingu velmi pravděpodobně nenaleznou vysokou přidanou hodnotu.

Stejně tak, pokud dynamika změn ve vašem IT je kratší než na úrovni jednotek měsíců, není hosting tím optimálním řešením.


Hosting zajistí nulovou energii vynaloženou na správu hardwaru infrastruktury.


A dynamicky pracující týmy ostrouhají…?

Pokud by na výběr byly pouze housing a hosting, tak ano. Ani jedna z těchto variant není nejlepším řešením pro týmy, které

  • potřebují své prostředí efektivně měnit během dní, hodin či dokonce minut
  • procházejí start upovým vývojem
  • nebo pracují na bázi projektů, takže se po celý rok razantně liší nároky na IT.

Avšak IT svět nabízí mnohem více možností a tou pravou volbou pro výše uvedené skupiny subjektů je vyřešit své potřeby pomocí fungování na automatizované cloudové platformě.

Pro více informací ohledně rozdílů mezi cloudovými platformami mrkněte na náš článek Který typ nasazení cloudu mi přinese největší užitek?

Pro dynamicky fungující týmy je nejvhodnější alternativou cloud.

Shrnutí

Pokud Vám nepadne oblečení, nebudete se cítit svoji. Pokud Vaší firmě nepadne IT infrastruktura, může to mít katastrofické následky pro Vaše obchodní fungování. Proto je velmi důležité důkladně zanalyzovat konkrétní situaci a najít to nejlépe padnoucí řešení.

Housing zajišťuje kvalitní prostředí, hosting kvalitní vybavení. Nelze obecně ukázat na skupinu subjektů a určit to správné řešení. Je nutné se zamyslet nad individuálním případem a zhodnotit alternativy. TCP tým Vám v tomto rád pomůže.

Nalezněte to správné řešení pro svou firmu.

1 – Dadax. “Current World Population.” Worldometers. Accessed October 02, 2017. http://www.worldometers.info/world-population/.

2 – Miniwatts Marketing Group. “World Internet Users Statistics and 2017 World Population Stats.” Internet World Stats. Accessed October 02, 2017. http://www.internetworldstats.com/stats.htm.