O technologiích, digitalizaci, smart city a inovacích za TCP hovořil v rámci Pražského evropského energetického fóra Radovan Polanský

Ve čtvrtek 13. dubna 2017 proběhl pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky již 10. ročník Pražského evropského energetického fóra, jehož hlavním tématem byl legislativní návrh Evropské komise s názvem „Čistá energie pro všechny Evropany“.

V rámci úvodního panelu se hovořilo o vztahu unijní a národní regulace, dopadech legislativních změn na producenty a dodavatele energie, či o napětí mezi trendem centralizace regulačních opatření a politikou energetické soběstačnosti. Své názory a postoje představili Věra Jourová (komisařka EU), Annegret Groebel (Spolková agentura pro regulaci síťových odvětví, SRN), Jean-Michel Glachant (Florentské škola regulace), Pavel Řežábek (ČEZ) a Martin Herrmann (innogy).

V navazujícím diskuzních panelu se Kateřina Konečná (poslankyně EP), Manuel Sánchez-Jimenéz (Team Leader pro Smart Grids EK), Radovan Polanský (TCP) a Tomáš Chmelík (ČEZ) spolu s moderátorkou Andreou Čirličovou (E&Y) věnovali pohledu do budoucnosti. Nastolili otázku, nakolik se tzv. „chytrá řešení“ promítnou do změn pravidel a zda pomohou vyřešit problémy s tržními distorzemi dříve a lépe než politici a regulátoři, anebo zda naopak potřebují v rozběhu jejich pomocnou ruku. TCP jako leader v oblasti technologií a inovací přiblížil, jak vypadá aktuálně koncept Smart City ve městech v České republice, co vlastně nové technologie do měst přináší a jaký vliv mají, či budou mít na další rozvoj v celé řadě oblastí.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář